Vovinam

Rate me now!
2.10

 
Vovinam Image:
Vovinam
 
 

Vovinam

Vovinam , Vo Vi Nam
Vovinam Viêt Võ Đạo là một môn võ nghệ thuật Việt. Vovinam là thực hiện có và không có vũ khí. Đó là dựa trên các nguyên tắc hài hòa giữa cứng và mềm. Nó bao gồm đào tạo của cơ thể cũng như tâm. Nó dùng lực lượng vũ trang và phản ứng của các opponent.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hợp thể dục thể thao, Cá nhân thể thao, Việt võ thuật.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Motocross 2.Shot put 3.Race đi bộ 4.Thẻ trò chơi
5.Systema 6.Cyclo-cross 7.Spa (Ping Pong) 8.Four-ball
1.motocross, 2.shot-put, 3.race-đi-bộ, 4.thẻ-trò-chơi, 5.systema, 6.cyclo-cross, 7.spa-(ping-pong), 8.four-ball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc San Jose Library với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Vovinam) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share