Viperball

Rate me now!
2.15

 
Viperball Image:
Viperball
 
 

Viperball

Viperball
Viperball là một môn thể thao ngoài trời, nơi hai đội mười người chơi cố gắng để vượt qua và điểm số của hoạt động với một bóng đang cố gắng ném nó vào mục tiêu của các nhóm đối lập. Các môn thể thao ngoài trời tương tự như phiên bản của đội Vật đã được phát tại Thế vận hội mùa hè 1936 tại Berlin.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Chicago 2.Hammer throw 3.Mẫu đơn ngắn cricket 4.Đường đua xe đạp
5.Speedball 6.Tee Ball 7.Muay Thái 8.Pitch và putt
1.chicago, 2.hammer-throw, 3.mẫu-đơn-ngắn-cricket, 4.đường-đua-xe-đạp, 5.speedball, 6.tee-ball, 7.muay-thái, 8.pitch-và-putt

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc omnivoreceo với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Viperball) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share