Viết tắt theo dõi tốc độ Skating

Rate me now!
2.15

 
Viết tắt theo dõi tốc độ Skating Image:
Viết tắt theo dõi tốc độ Skating
 
 

Viết tắt theo dõi tốc độ Skating

Viết tắt theo dõi tốc độ Skating , Short-theo dõi tốc độ Skating, Shorttrack, Shorttrack speedskating
Viết tắt theo dõi tốc độ Skating (cũng Shorttrack speedskating) là một hình thức cạnh tranh tốc độ băng Skating. Trong thi, nhiều trượt ván (thường là giữa bốn và sáu) skate trên một băng oval theo dõi với một circumference của 111,12 m. Các rink chính nó là 60 m do 30 m, có cùng kích cỡ quốc tế như là một kích cỡ hockey rink.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Cá nhân thể thao, Olympic thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Niệm 2.Racquets 3.Vault 4.Tricking
5.Eton Wall Game 6.Đường đua 7.Tent pegging 8.Goaltimate
1.niệm, 2.racquets, 3.vault, 4.tricking, 5.eton-wall-game, 6.đường-đua, 7.tent-pegging, 8.goaltimate

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc johnthescone với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Viết tắt theo dõi tốc độ Skating) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share