Triple jump

Rate me now!
4.25

 
Triple jump Image:
Triple jump
 
 

Triple jump

Triple jump , Hop, bước nhảy và, Ba-nhảy, Ba Jumper
Các ba nhảy (đôi khi gọi tắt là hop, bước và nhảy hoặc hop, bỏ qua và nhảy) là một lĩnh vực theo dõi và thể dục thể thao, tương tự với những nhảy dài, nhưng liên quan đến một "hop, bước nhảy và" thường xuyên, mà các đối thủ cạnh tranh chạy xuống theo dõi và thực hiện một hop, một bước một và sau đó chuyển vào trong cát pit.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Sự kiện trong vận động viên (và theo dõi các lĩnh .

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Aikido 2.Polo 3.Speed Skating 4.Chess
5.Bar bida 6.Toe đấu vật 7.Javelin 8.Ice du thuyền
1.aikido, 2.polo, 3.speed-skating, 4.chess, 5.bar-bida, 6.toe-đấu-vật, 7.javelin, 8.ice-du-thuyền

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Richard Giles với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Triple jump) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share