Trapeze

Rate me now!
3.65

 
Trapeze Image:
Trapeze
 
 

Trapeze

Trapeze , Aerial nghệ thuật, Trapese, Trapeze nghệ sĩ
Đáp trapeze là một thanh ngang ngắn hung của hai từ một dây hỗ trợ để tạo thành một trapezoid. Trapezes được sử dụng bởi acrobats (chi tiết cụ thể, "aerialists") và thường được tìm thấy trong Circus biểu diễn.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Circus kỹ năng.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Cross-quốc gia đang chạy 2.Motocross 3.Reversi (Othello) 4.Cờ bóng đá
5.Pentathlon 6.Skater hockey 7.Khai thác sức đua 8.Bóng bàn
1.cross-quốc-gia-đang-chạy, 2.motocross, 3.reversi-(othello), 4.cờ-bóng-đá, 5.pentathlon, 6.skater-hockey, 7.khai-thác-sức-đua, 8.bóng-bàn

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jenene với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Trapeze) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share