Trampolining

Rate me now!
4.35

 
Trampolining Image:
Trampolining
 
 

Trampolining

Trampolining , Trampolinist
. Các đơn giản, có thể bao gồm nhảy trong pike, Tuck straddle hoặc vị trí để kết hợp phức tạp hơn về chuyển tiếp hoặc quay trở lại somersaults và twists. Hiện có hai liên quan đến tính cạnh tranh rebound thể thao, đồng bộ và đôi trampoline mini-trampoline.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Cá nhân thể thao, Olympic thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Long jump 2.Parachuting 3.Mountain bicycling 4.Săn bắn
5.Matkot 6.Băc Âu trượt tuyết 7.Nền tảng quần vợt 8.Softball
1.long-jump, 2.parachuting, 3.mountain-bicycling, 4.săn-bắn, 5.matkot, 6.băc-âu-trượt-tuyết, 7.nền-tảng-quần-vợt, 8.softball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Smoobs với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Trampolining) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share