Trượt băng

Rate me now!
3.45

 
Trượt băng Image:
Trượt băng
 
 

Trượt băng

Trượt băng , Ice-Skating, Iceskating, Ice skateing, Ice skater
Trượt băng trên đá là đi du lịch với skates, thu hẹp (và đôi khi parabolic) blade-như các thiết bị khởi động đặc biệt vào moulded Một nghiên cứu của Federico Formenti của các trường Đại học Oxford cho thấy rằng việc sớm nhất Trượt băng xảy ra ở phía Nam Phần Lan khoảng 4000 năm về trước.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Skating.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.One-pocket 2.Squash 3.Bóng rổ 4.Bát
5.Kuk Sool Won 6.Kelly bơi 7.Speedminton 8.BASE jumping
1.one-pocket, 2.squash, 3.bóng-rổ, 4.bát, 5.kuk-sool-won, 6.kelly-bơi, 7.speedminton, 8.base-jumping

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Cristian Bortes với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Trượt băng) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share