Tiếng Anh Pleasure

Rate me now!
4.20

 
Tiếng Anh Pleasure Image:
Tiếng Anh Pleasure
 
 

Tiếng Anh Pleasure

Tiếng Anh Pleasure
Anh là niềm vui chung cho một số thuật ngữ khác nhau của các lớp học tiếng Anh riding thấy ở ngựa cho thấy tại Hoa Kỳ, nơi mà ngựa là ridden tại chỗ hoặc hunt hoặc yên chỗ tack. Trong niềm vui lớp học tiếng Anh trung bình, những con ngựa thực hiện như là một nhóm, exhibiting tự nhiên của các gaits đi bộ, trot, và canter, và cũng có thể được yêu cầu gia hạn trot hoặc để thực hiện một bàn tay gallop.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hunt chỗ, Yên chỗ.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Snorkeling 2.Skiing 3.Trôi 4.Marching Band
5.Varpa 6.Mancala 7.Vật Mỹ 8.Pall mall
1.snorkeling, 2.skiing, 3.trôi, 4.marching-band, 5.varpa, 6.mancala, 7.vật-mỹ, 8.pall-mall

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Giulia Ciappa với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Tiếng Anh Pleasure) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share