Thể thao kite

Rate me now!
4.30

 
Thể thao kite Image:
Thể thao kite
 
 

Thể thao kite

Thể thao kite , Thể thao diều, Stunt kite, Trick kite
Một môn thể thao kite cũng thường được gọi như là một stunt kite. Phát triển trong nhiều đường dây diều trong những năm gần đây đã cho phép các hình thức kite bay để phát triển thành một môn thể thao.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Kites.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Pigeon thể dục thể thao 2.Đường đua 3.American Eagle 4.Bóng rổ
5.Cushion caroms 6.Catch đấu vật 7.Kickboxing 8.Equestrianism
1.pigeon-thể-dục-thể-thao, 2.đường-đua, 3.american-eagle, 4.bóng-rổ, 5.cushion-caroms, 6.catch-đấu-vật, 7.kickboxing, 8.equestrianism

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Donald Man với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Thể thao kite) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share