Tent pegging

Rate me now!
4.75

 
Tent pegging Image:
Tent pegging
 
 

Tent pegging

Tent pegging , Cà phê và kỹ năng-at-arms, Cà phê và kỹ năng ở cánh tay, Kỹ năng gắn kết-at-arms, Kỹ năng gắn kết ở cánh tay, TentPegging
. Được sử dụng hẹp, thuật ngữ đề cập đến một trò chơi cụ thể gắn kết với các mục tiêu căn. Xem thêm rộng rãi, nó đề cập đến toàn bộ lớp học của cavalry trò chơi gắn kết liên quan đến vũ khí edged trên ngựa, mà thuật ngữ "cà phê và kỹ năng-at-arms" cũng được sử dụng.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Cà phê và thể dục thể thao, Cà phê và thể dục thể thao ở Canada, Cà phê và thể dục thể thao ở Vương quốc Anh, Cà phê và thể dục thể thao tại Hoa Kỳ, Cá nhân thể thao, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Skateboarding 2.Quyền anh 3.FMX 4.Paragliding
5.Bảng hockey 6.Kenjutsu 7.Cá nhân Opus 8.Hurling
1.skateboarding, 2.quyền-anh, 3.fmx, 4.paragliding, 5.bảng-hockey, 6.kenjutsu, 7.cá-nhân-opus, 8.hurling

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Beau với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Tent pegging) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share