T-Ball

Rate me now!
2.25

 
T-Ball Image:
T-Ball
 
 

T-Ball

T-Ball , Dayton Hobbs, Tee-Ball, TeeBall
Tee Ball hay T-Ball là một môn thể thao dựa trên bóng chày và là như là một giới thiệu cho trẻ chơi bóng chày để phát triển các kỹ năng và vui chơi. Tên Tee Ball là một đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, trong khi T-Ball là tên chung, mặc dù nhiều nguồn Tee Ball sử dụng như là một tên chung.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bat ball và trò chơi, Ball game, Thể dục thể thao của trẻ em.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Chèo thuyền (thể dục thể thao) 2.Sprinting 3.Dressage 4.Một ngày Quốc tế
5.Frontenis 6.Paddleball 7.Shidokan 8.Pháp cricket
1.chèo-thuyền-(thể-dục-thể-thao), 2.sprinting, 3.dressage, 4.một-ngày-quốc-tế, 5.frontenis, 6.paddleball, 7.shidokan, 8.pháp-cricket

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jack với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (T-Ball) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share