Tốc độ bơi

Rate me now!
2.15

 
Tốc độ bơi Image:
Tốc độ bơi
 
 

Tốc độ bơi

Tốc độ bơi
Tốc độ bơi là một trò chơi bi-da nhị. Như tên của nó cho thấy, một trong những túi tất cả các bóng trên bàn càng nhanh càng tốt. Nó có thể chơi cạnh tranh với các trợ giúp của một stopwatch.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bể bơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Geocaching 2.Chó thể thao 3.Nhạc Jazz Dance 4.Bowling
5.Kneeboarding 6.Racquets (thể dục thể thao) 7.Silambam 8.Netball
1.geocaching, 2.chó-thể-thao, 3.nhạc-jazz-dance, 4.bowling, 5.kneeboarding, 6.racquets-(thể-dục-thể-thao), 7.silambam, 8.netball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jeremy Foo với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Tốc độ bơi) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share