Supercross

Rate me now!
2.85

 
Supercross Image:
Supercross
 
 

Supercross

Supercross
Supercross là một chu kỳ đua thể dục thể thao đua liên quan đến chuyên môn cao, hiệu suất off-road trên một xe máy, làm giả tạo dirt theo dõi bao gồm steep nhảy và trở ngại. Chuyên Supercross thi đua được tổ chức hầu hết được trong bóng chày và bóng đá chuyên nghiệp stadiums.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Đua xe máy.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Red rover 2.Bóng chuyền 3.Hàng rào 4.Killer
5.Blackball (bơi) 6.Kite chiến đấu 7.Chilê rodeo 8.Lacrosse
1.red-rover, 2.bóng-chuyền, 3.hàng-rào, 4.killer, 5.blackball-(bơi), 6.kite-chiến-đấu, 7.chilê-rodeo, 8.lacrosse

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Fabrizio với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Supercross) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share