Subak

Rate me now!
3.35

 
Subak Image:
Subak
 
 

Subak

Subak , Soobak
Subak, hoặc Soobak Soo-Bak Gi là một cổ võ nghệ thuật Hàn Quốc. Lịch sử thuật ngữ này có thể là một tên tuổi lớn hơn cho các môn võ nghệ thuật Hàn Quốc taekkyeon.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Di tích lịch sử võ thuật, Hàn Quốc võ thuật.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.FMX 2.MCMAP 3.Móng ngựa 4.Đường đua
5.Cá nhân Opus 6.Hình Skating 7.Cà phê và vaulting 8.Tám banh
1.fmx, 2.mcmap, 3.móng-ngựa, 4.đường-đua, 5.cá-nhân-opus, 6.hình-skating, 7.cà-phê-và-vaulting, 8.tám-banh

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc (JW) với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Subak) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share