Stunt kite

Rate me now!
4.05

 
Stunt kite Image:
Stunt kite
 
 

Stunt kite

Stunt kite , Thể thao diều, Stunt kite, Trick kite
Một môn thể thao kite cũng thường được gọi như là một stunt kite. Phát triển trong nhiều đường dây diều trong những năm gần đây đã cho phép các hình thức kite bay để phát triển thành một môn thể thao.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Kites.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.telemark trượt tuyết 2.Tricking 3.Tug-o-war 4.Sàn nhà
5.Tennis Polo 6.Gateball 7.Cluster niệm 8.Enduro
1.telemark-trượt-tuyết, 2.tricking, 3.tug-o-war, 4.sàn-nhà, 5.tennis-polo, 6.gateball, 7.cluster-niệm, 8.enduro

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Ruth Ellison với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Stunt kite) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share