Streetluge

Rate me now!
4.75

 
Streetluge Image:
Streetluge
 
 

Streetluge

Streetluge , Buttboard, Streetluge
Luge đường phố là một nguy cơ cực-hỗ trợ hoạt động liên quan đến một riding streetluge hội đồng (đôi khi được gọi là một sled) paved xuống một con đường hay khóa học. Luge đường phố còn được gọi là đất luge hoặc đường luge. Giống như skateboarding, luge đường phố thường được thực hiện cho các môn thể thao và giải trí.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Đua thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Thể thao kite 2.Quyền anh 3.FMX 4.Paragliding
5.Wing Chun 6.Luge 7.Surf Kayaking 8.Theo dõi cỏ
1.thể-thao-kite, 2.quyền-anh, 3.fmx, 4.paragliding, 5.wing-chun, 6.luge, 7.surf-kayaking, 8.theo-dõi-cỏ

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Gerry Lauzon với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Streetluge) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share