Streetboarding

Rate me now!
2.10

 
Streetboarding Image:
Streetboarding
 
 

Streetboarding

Streetboarding , Pivotboard, Pivotboarding, Streetboard
Đáp Streetboard bốn bánh xe là một nền tảng được sử dụng cho hoạt động của Streetboarding, nó là hành của bàn chân di chuyển của bạn trong và ngoài kết hợp với những vai.
.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Red rover 2.Bottle bơi 3.Vault 4.Trick shot cạnh tranh
5.Thumb đấu vật 6.Nhảy cao 7.Ten-pin bowling 8.Glima
1.red-rover, 2.bottle-bơi, 3.vault, 4.trick-shot-cạnh-tranh, 5.thumb-đấu-vật, 6.nhảy-cao, 7.ten-pin-bowling, 8.glima

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Tom Martin với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Streetboarding) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share