Steeplechase (đua ngựa)

Rate me now!
2.20

 
Steeplechase (đua ngựa) Image:
Steeplechase (đua ngựa)
 
 

Steeplechase (đua ngựa)

Steeplechase (đua ngựa) , Steeple-chasing, Steeplechaser, Steeplechase (đua ngựa), Steeplechasing, Steeple Chase
Các steeplechase là một hình thức đua ngựa (chủ yếu là thực hiện tại Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp, và Ai-len) và tên của nó derives từ đầu chủng tộc, trong đó định hướng của khóa học đã được tham khảo ý kiến của một nhà thờ steeple, nhảy hàng rào và mương và Thông thường traversing can thiệp nhiều trở ngại ở nông thôn. Tại Vương quốc Anh và Ai-len steeplechase những thuật ngữ được sử dụng không phải là, mặc dù những từ ngữ có nguồn gốc ở Ai-len: thuật ngữ (chính thức và mã số của đua) là quốc gia Hunt đua.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Steeplechase đua ngựa.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Cờ bóng đá 2.Thẻ trò chơi 3.Rotation 4.skittles
5.Supercross 6.Clay pigeon shooting 7.Motorboat đua 8.Unicycle thử nghiệm
1.cờ-bóng-đá, 2.thẻ-trò-chơi, 3.rotation, 4.skittles, 5.supercross, 6.clay-pigeon-shooting, 7.motorboat-đua, 8.unicycle-thử-nghiệm

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Keith HInkle với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Steeplechase (đua ngựa)) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share