Sky diving

Rate me now!
3.20

 
Sky diving Image:
Sky diving
 
 

Sky diving

Sky diving , Parachutism, Parachutist, Pond swooping, Skydive, Skydiver, Skydivers, Skydiving, Sky diver, Sky diving
Parachuting, cũng được biết đến như là skydiving, là nơi mà một người nhảy từ độ cao đủ để ông có thể triển khai một vải parachute và đất an toàn. Lịch sử của parachuting xuất hiện để bắt đầu với Andre-Jacques Garnerin người thực hiện thành công parachute nhảy từ một nóng không khí bóng trong 1797. Quân đội ... parachuting phát triển công nghệ đầu tiên như một cách để tiết kiệm aircrews từ các trường hợp khẩn cấp aboard balloons và máy bay trong chuyến bay, sau đó như là một cách để ... cung cấp các chiến sĩ vào chiến trường. Thi sớm ngày quay trở lại 1930, và nó trở thành một môn thể thao quốc tế trong 1951.
.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Thẻ trò chơi 2.Cubbies 3.Snorkeling 4.Skiing
5.Footvolley 6.Camel đua 7.Unicycle thử nghiệm 8.Mancala
1.thẻ-trò-chơi, 2.cubbies, 3.snorkeling, 4.skiing, 5.footvolley, 6.camel-đua, 7.unicycle-thử-nghiệm, 8.mancala

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Ibrahim Iujaz với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Sky diving) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share