Skimboarding

Rate me now!
2.20

 
Skimboarding Image:
Skimboarding
 
 

Skimboarding

Skimboarding , Skimboard, Skimming (lướt), Skim board
Skimboarding (hoặc skimming) là một boardsport trong đó có một hội đồng được sử dụng để đi xe trên các làn sóng.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Boardsports, Gravity thể thao, Môn thể thao dưới nước.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Parachuting 2.Pelota 3.Thể thao đua xe hơi 4.Shooting
5.Powerlifting 6.Butterfly đột quỵ 7.Triple jump 8.Skibob
1.parachuting, 2.pelota, 3.thể-thao-đua-xe-hơi, 4.shooting, 5.powerlifting, 6.butterfly-đột-quỵ, 7.triple-jump, 8.skibob

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc regel zamora với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Skimboarding) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share