Skijoring

Rate me now!
2.25

 
Skijoring Image:
Skijoring
 
 

Skijoring

Skijoring , Skijöring, Skijoering
Skijoring là một môn thể thao mùa đông, nơi một người trên skis được kéo bởi một ngựa, một chó (hay chó), hoặc một chiếc xe máy.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Chó thể thao, Các loại trượt tuyết.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Nhảy 2.Đường đua xe đạp 3.Parkour 4.Bóng chuyền
5.Muay Thái 6.Pommel ngựa 7.Beagling 8.Kite buggy
1.nhảy, 2.đường-đua-xe-đạp, 3.parkour, 4.bóng-chuyền, 5.muay-thái, 6.pommel-ngựa, 7.beagling, 8.kite-buggy

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc John Holm với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Skijoring) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share