Shot put

Rate me now!
4.75

 
Shot put Image:
Shot put
 
 

Shot put

Shot put , Shotput, Shotputter, Shot putt, Shot putter
The shot đưa vận động viên là một sự kiện liên quan đến "đưa" (ném trong một xô đẩy chuyển động) một bóng kim loại nặng (gọi là shot) như xa càng tốt.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Sự kiện trong vận động viên (và theo dõi các lĩnh , Cá nhân thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Rotation 2.Quyền anh 3.FMX 4.Paragliding
5.Wing Chun 6.Sprint xe đua 7.Bóng đá trong nhà 8.Ngựa Riding
1.rotation, 2.quyền-anh, 3.fmx, 4.paragliding, 5.wing-chun, 6.sprint-xe-đua, 7.bóng-đá-trong-nhà, 8.ngựa-riding

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc John Haslam với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Shot put) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share