Shooting

Rate me now!
4.95

 
Shooting Image:
Shooting
 
 

Shooting

Shooting , Shootings
Shooting là hành động hay quá trình firing rifles, shotguns hoặc projectile vũ khí khác như bows hay crossbows. Ngay cả việc của firing artillery, rockets và missiles có thể được gọi là chụp hình. Một người chuyên chụp là một marksman. Shooting có thể diễn ra trong một phạm vi chụp hoặc trong các lĩnh vực trong săn bắn, trong chụp thể thao hoặc trong chống lại.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Firearms, Shooting thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bảng bóng đá 2.Angling 3.Đi 4.Noodling
5.Boules 6.Dưới rugby 7.Biathlon 8.Pocket bida
1.bảng-bóng-đá, 2.angling, 3.đi, 4.noodling, 5.boules, 6.dưới-rugby, 7.biathlon, 8.pocket-bida

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Steve Jurvetson với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Shooting) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share