Shinty

Rate me now!
2.20

 
Shinty Image:
Shinty
 
 

Shinty

Shinty , Caman, Camanachd
Shinty (xuất phát từ Scotland Gaelic sinteag mặc dù nó được gọi tắt là camanachd hoặc iomain hiện đại Gaelic) là một đội chơi thể thao với sticks và một trái banh. Shinty bây giờ hầu hết được phát trong các cao nguyên của Scotland, Cao di cư, trong các thành phố lớn đến, nhưng nó đã được phổ biến rộng rãi hơn trước, vươn xa như Anh.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Thể dục thể thao tại Scotland, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Parachuting 2.Mountain bicycling 3.Săn bắn 4.Marathon
5.Băc Âu trượt tuyết 6.Bujinkan 7.Softball 8.Silat
1.parachuting, 2.mountain-bicycling, 3.săn-bắn, 4.marathon, 5.băc-âu-trượt-tuyết, 6.bujinkan, 7.softball, 8.silat

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Katherine với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Shinty) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share