Rugby union

Rate me now!
2.50

 
Rugby union Image:
Rugby union
 
 

Rugby union

Rugby union , Liên đoàn Rugby Football, Rugby union footballer, Rugger
Rugby đoàn là một liên hệ với môn thể thao ngoài trời, chơi với một trái banh oval, của hai đội của 15 người chơi. Đây là một trong hai chính mã số của rugby bóng đá, sự khác đang được rugby league. Cũng có một bảy-a-side biến thể đặt tên rugby sevens, được phát theo sửa đổi luật và chỉ với bảy người chơi cho mỗi đội.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Paragliding 2.Móng ngựa 3.Đường đua 4.Vật
5.Hurling 6.Cà phê và vaulting 7.Tám banh 8.Legends xe đua
1.paragliding, 2.móng-ngựa, 3.đường-đua, 4.vật, 5.hurling, 6.cà-phê-và-vaulting, 7.tám-banh, 8.legends-xe-đua

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Alex Jones với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Rugby union) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share