Rugby sevens

Rate me now!
3.20

 
Rugby sevens Image:
Rugby sevens
 
 

Rugby sevens

Rugby sevens , Rugby của 7, Rugby 7s, Công đoàn rugby sevens
Rugby sevens là một biến thể của công đoàn rugby trong đó chỉ có bảy người chơi cho mỗi bên tính năng, thay vì toàn bộ 15. Các phiên bản của công đoàn rugby là rất phổ biến, với danh thi bao gồm các IRB Sevens World Series và World Cup Rugby Sevens. Rugby sevens cũng được phát tại các sự kiện như Commonwealth Games. Mặc dù nó đã được conceived như là một sự kiện cho công đoàn rugby, rugby league cũng đã áp dụng các định dạng sevens.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Commonwealth Trò chơi thể thao, Rugby bóng đá.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Thuyên 2.Cubbies 3.Sàn nhà 4.Contesting
5.Futsal 6.Cluster niệm 7.Enduro 8.Rink hockey
1.thuyên, 2.cubbies, 3.sàn-nhà, 4.contesting, 5.futsal, 6.cluster-niệm, 7.enduro, 8.rink-hockey

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Kevin Utting với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Rugby sevens) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share