Rounders

Rate me now!
2.25

 
Rounders Image:
Rounders
 
 

Rounders

Rounders , Ai-len rounders
Rounders là một môn thể thao chơi giữa hai đội, mỗi xen giữa batting và fielding.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bat ball và trò chơi, Ball game, Gaelic Athletic Association, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Ôtô Race 2.Geocaching 3.Squash 4.Chèo thuyền (thể dục thể thao)
5.Chopping wood 6.Kneeboarding 7.Snow kiting 8.Silambam
1.ôtô-race, 2.geocaching, 3.squash, 4.chèo-thuyền-(thể-dục-thể-thao), 5.chopping-wood, 6.kneeboarding, 7.snow-kiting, 8.silambam

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Dan Taylor với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Rounders) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share