Roller tốc độ Skating

Rate me now!
3.80

 
Roller tốc độ Skating Image:
Roller tốc độ Skating
 
 

Roller tốc độ Skating

Roller tốc độ Skating , Roller tốc độ Skating
Inline Skating là tốc độ của môn thể thao đua trên inline skates. Nó thường được gọi là nội tuyến đua của người tham gia. Mặc dù phát triển chủ yếu từ đua trên quad roller skates, các môn thể thao là như nhau, đủ để đá tốc độ Skating rằng nhiều đối thủ cạnh tranh hiện nay đã được biết là chuyển đổi giữa nội tuyến và tốc độ băng Skating theo mùa.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Roller Skating.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Skittles (thể dục thể thao) 2.Chạy 3.Rotation 4.skittles
5.Supercross 6.Clay pigeon shooting 7.Motorboat đua 8.Luge
1.skittles-(thể-dục-thể-thao), 2.chạy, 3.rotation, 4.skittles, 5.supercross, 6.clay-pigeon-shooting, 7.motorboat-đua, 8.luge

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Eduardo García với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Roller tốc độ Skating) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share