Robot chống lại

Rate me now!
2.25

 
Robot chống lại Image:
Robot chống lại
 
 

Robot chống lại

Robot chống lại , Combat robot, Combat robot, Combat Robot Hall of Fame
Robot là một sở thích hợp / thể dục thể thao, trong đó hai hoặc nhiều đài phát thanh-kiểm soát các máy sử dụng đa dạng của các phương pháp hủy hoặc vô hiệu hoá các robot khác. Các máy được gọi là robot, mặc dù một số sẽ tranh luận rằng chúng không phải là 'robot' vì họ không có.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Robot, Unmanned xe.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Marching Band 2.Parachuting 3.Mountain bicycling 4.Bocce
5.Pall mall 6.Kenpo 7.Broomball 8.Sepak Takraw
1.marching-band, 2.parachuting, 3.mountain-bicycling, 4.bocce, 5.pall-mall, 6.kenpo, 7.broomball, 8.sepak-takraw

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc John Manoogian III với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Robot chống lại) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share