Rink hockey

Rate me now!
2.75

 
Rink hockey Image:
Rink hockey
 
 

Rink hockey

Rink hockey , Rink hockey
Roller Hockey là rất phổ biến và có rất nhiều tên mà trên toàn thế giới có nghĩa là cùng một môn thể thao. Một số thông thường tên để tên Roller Hockey là: Hóquei em Patins, Quốc tế Phong cách Ball hockey, Rink Hockey hay Hardball Hockey. Roller Hockey là một biểu rollersport trong Thế vận hội mùa hè 1992 tại Barcelona. Đã có rất nhiều vô địch thế giới, các quốc gia Latinh dominating các môn thể thao từ các 1940s: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý và Argentina.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Phòng thể dục thể thao, Rink hockey, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Kite flying 2.Khiêu vũ Ballet 3.Wakeboarding 4.Skeleton
5.Aggressive Skating 6.Boule lyonnaise 7.Outrigger điểm du lịch hấp dẫn 8.Nước polo
1.kite-flying, 2.khiêu-vũ-ballet, 3.wakeboarding, 4.skeleton, 5.aggressive-skating, 6.boule-lyonnaise, 7.outrigger-điểm-du-lịch-hấp-dẫn, 8.nước-polo

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Peter Dutton với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Rink hockey) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share