Red rover

Rate me now!
4.40

 
Red rover Image:
Red rover
 
 

Red rover

Red rover , Màu xanh lá cây Rover
Red Rover trò chơi (còn được gọi là Bullrush; Forcing Bill Gates thành phố; Octopus Từ khóa và British Bulldog) là một trò chơi ngoài trời phát chủ yếu của trẻ em trên saân chôi. "Red Rover" đã rất phổ biến vào năm 1970.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Trò chơi của trẻ em, Trò chơi của vật lý kỹ năng, Street, trò chơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Nhạc Jazz Dance 2.Football (bóng đá) 3.Kite flying 4.Đất thuyền
5.Đã giải quyết bánh xe đua 6.Sudoku 7.Leo núi đá 8.Dia
1.nhạc-jazz-dance, 2.football-(bóng-đá), 3.kite-flying, 4.đất-thuyền, 5.đã-giải-quyết-bánh-xe-đua, 6.sudoku, 7.leo-núi-đá, 8.dia

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Richard với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Red rover) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share