Prisoner Ball

Rate me now!
2.20

 
Prisoner Ball Image:
Prisoner Ball
 
 

Prisoner Ball

Prisoner Ball
Prisoner Ball là một trò chơi tương tự như bóng chuyền. Các đối tượng của trò chơi là để có được sự đối lập ra nhóm của các prisoner ném banh, trong khi kêu gọi một opponent của tên trên opponent của tòa án. Máy nghe phải cố gắng không để có được các đồng đội đánh bắt do the ball. Đi chơi tập thể và lượt ném.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Đội thể dục thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Polo 2.Parkour 3.Chess 4.Cheerleading
5.Toe đấu vật 6.Banger đua 7.Ice du thuyền 8.Robot chống lại
1.polo, 2.parkour, 3.chess, 4.cheerleading, 5.toe-đấu-vật, 6.banger-đua, 7.ice-du-thuyền, 8.robot-chống-lại

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Tom Rolfe với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Prisoner Ball) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share