Powerlifting

Rate me now!
2.25

 
Powerlifting Image:
Powerlifting
 
 

Powerlifting

Powerlifting , Power-nâng lên, Powerlifter, Power Lifting
Powerlifting là một sức mạnh thể thao, bao gồm ba sự kiện: các squat, các Cuốn báo chí, và deadlift. Powerlifting phần các môn thể thao của cả hai weightlifting là môn có liên quan đến việc nâng nặng trọng trong ba lần thử.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Cá nhân thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Angling 2.Bơi nghệ thuật 3.Đua ngựa 4.Khiêu vũ Ballet
5.Mahjong 6.Đua xe máy kéo 7.Không khí đua 8.Air hockey
1.angling, 2.bơi-nghệ-thuật, 3.đua-ngựa, 4.khiêu-vũ-ballet, 5.mahjong, 6.đua-xe-máy-kéo, 7.không-khí-đua, 8.air-hockey

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc waterwin với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Powerlifting) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share