Polo

Rate me now!
3.65

 
Polo Image:
Polo
 
 

Polo

Polo , Chogân, Chogan, Ecuadorian Polo, Horse hockey, Horse polo, Polo mallet, Polo stick
Polo là một đội chơi thể thao ngoài trời trên ngựa, trong đó mục tiêu là để chống lại các mục tiêu điểm số một nhóm đối lập.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Các môn thể thao Olympic, Đội thể dục thể thao, Đội thể dục thể thao trên ngựa.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bát 2.Dressage 3.Shot put 4.Cờ bóng đá
5.Pentathlon 6.Skater hockey 7.Backgammon 8.Bóng bàn
1.bát, 2.dressage, 3.shot-put, 4.cờ-bóng-đá, 5.pentathlon, 6.skater-hockey, 7.backgammon, 8.bóng-bàn

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc The Library of Congress với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Polo) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share