Pington

Rate me now!
2.30

 
Pington Image:
Pington
 
 

Pington

Pington
Pington là một môn thể thao hoặc chơi của hai người chơi đối lập (đơn) hoặc hai cặp đối lập (đôi) và được chơi trong nhà. Trò chơi là rất tương tự như cầu lông, nhưng sử dụng gỗ paddles thay vì dây rackets.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Thể dục thể thao quần vợt đẳng cấp.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Bóng rổ 2.Darts (thể dục thể thao) 3.Killer (bơi) 4.Baton Twirling
5.Equestrianism 6.Sandboarding 7.Creeking 8.Ninjutsu
1.bóng-rổ, 2.darts-(thể-dục-thể-thao), 3.killer-(bơi), 4.baton-twirling, 5.equestrianism, 6.sandboarding, 7.creeking, 8.ninjutsu

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc C Ling Fan với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Pington) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share