Pin bowling Shooting

Rate me now!
2.10

 
Pin bowling Shooting Image:
Pin bowling Shooting
 
 

Pin bowling Shooting

Pin bowling Shooting , Pin shooting
Bowling pin chụp chụp là một môn thể thao (chủ yếu cho handguns) trong đó có các đối thủ cạnh tranh cố gắng để đạt tiêu chuẩn knock bowling pins từ một bảng trong thời gian ngắn elapsed. Tùy thuộc vào caliber của handgun sử dụng, các pins có thể cần phải được knocked backwards tới 3 bàn chân để được knocked rõ ràng của bảng.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Handgun bắn thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Motocross 2.Shot put 3.Cờ bóng đá 4.Thẻ trò chơi
5.Systema 6.Cyclo-cross 7.Spa (Ping Pong) 8.Four-ball
1.motocross, 2.shot-put, 3.cờ-bóng-đá, 4.thẻ-trò-chơi, 5.systema, 6.cyclo-cross, 7.spa-(ping-pong), 8.four-ball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Jason DeRusha với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Pin bowling Shooting) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share