Palla

Rate me now!
4.95

 
Palla Image:
Palla
 
 

Palla

Palla , Pallacorda, Pallaeh, Pallaeh!, Pallaventuno, Palla 21, Palla eh, Palla eh!
Palla (Ý cho bóng) là một truyền thống Tuscan ball game chơi trong thị trấn giữa Siena và Grosseto. Nó còn được gọi là palla EH! bởi vì người chơi gọi ra eh! trước khi phục vụ.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ball game, Thể dục thể thao tại Ý.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Aerobatics 2.Reining 3.Fives 4.Đua ngựa
5.Toboggan 6.Free-diving 7.Majorette 8.Kitesurfing
1.aerobatics, 2.reining, 3.fives, 4.đua-ngựa, 5.toboggan, 6.free-diving, 7.majorette, 8.kitesurfing

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc ScriS - www.scris.it với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Palla) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share