Paintball

Rate me now!
2.10

 
Paintball Image:
Paintball
 
 

Paintball

Paintball , Theo quả bóng thứ hai, Sơn-ball, Paintballing, Paintballs, Paint Ball, Sơn balling, Pantball, Hỏi-tải, Sling shot paintball, Snapshoot, Tournament paintball
Paintball là một môn thể thao mà trong đó người chơi, loại bỏ từ opponents chơi hitting chúng với dye-filled, breakable, dầu và gelatin paintballs thường bắn từ một lượng khí carbon dioxide hay khí nén-powered paintball gun (hoặc đánh dấu). Paintball rút ra một mảng rộng lớn của người dân, và các Nhà sản xuất hàng hoá thể thao của Hiệp hội ước tính có hơn 5,4 triệu người chơi trò chơi tại Hoa Kỳ trong năm 2007, với hơn 1,5 triệu, vui chơi ít nhất 15 lần năm đó. Bảo hiểm cho thấy số liệu thống kê paintball là một trong những môn thể thao an toàn, có ít thương tích cho mỗi xúc hơn môn thể thao như bóng đá, bóng đá, bóng rổ, bóng chày, sân golf, và bowling.
.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Cricket 2.Đất thuyền 3.Cũ Cát 4.Snowshoeing
5.Carom bida 6.Rugby sevens 7.Squirt thuyền 8.Flying trapeze
1.cricket, 2.đất-thuyền, 3.cũ-cát, 4.snowshoeing, 5.carom-bida, 6.rugby-sevens, 7.squirt-thuyền, 8.flying-trapeze

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Geoff Stearns với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Paintball) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share