Noodling

Rate me now!
2.10

 
Noodling Image:
Noodling
 
 

Noodling

Noodling , Bassgrabbing, Grabblin, Grabbling, Handfishing, Noodlin, Chân đánh cá
Noodling là một miền Nam, Hoa Kỳ thực hành đánh bắt cá bằng cách sử dụng chỉ cho catfish bare tay. Nhiều tên khác, chẳng hạn như catfisting, grabbling, graveling, hogging, dogging, tickling và stumping, được sử dụng trong các vùng khác nhau cho cùng một hoạt động.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Câu cá, kỹ thuật và phương pháp, Câu cá giải trí.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Motocross 2.Shot put 3.Cờ bóng đá 4.Quăn
5.Systema 6.Cyclo-cross 7.Spa (Ping Pong) 8.Four-ball
1.motocross, 2.shot-put, 3.cờ-bóng-đá, 4.quăn, 5.systema, 6.cyclo-cross, 7.spa-(ping-pong), 8.four-ball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Ruby Ran với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Noodling) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share