Midget xe đua

Rate me now!
4.05

 
Midget xe đua Image:
Midget xe đua
 
 

Midget xe đua

Midget xe đua , Midget-Đua xe, Midget xe, Midget xe
Midget xe là rất nhỏ đua xe với một sức mạnh rất cao-to-weight ratios và thông thường là bằng cách sử dụng động cơ bốn-cylinder. Mặc dù tên của họ, họ có đầy đủ khả năng lái xe đang được kích cỡ trung bình của các trình điều khiển.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ôtô đua theo loại, Đã giải quyết bánh xe đua.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Vault 2.Tricking 3.Tug-o-war 4.Sàn nhà
5.Ten-pin bowling 6.Hill climb 7.Kết hợp đào tạo 8.Gymkhana
1.vault, 2.tricking, 3.tug-o-war, 4.sàn-nhà, 5.ten-pin-bowling, 6.hill-climb, 7.kết-hợp-đào-tạo, 8.gymkhana

  Image-opedia cloud




Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Royal Broil với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Midget xe đua) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us





Tìm kiếm trang web của chúng tôi:



Bookmark and Share