Majorette

Rate me now!
3.55

 
Majorette Image:
Majorette
 
 

Majorette

Majorette
Majorette Pháp là một nhà sản xuất đồ chơi mà chủ yếu là sản xuất nhỏ die-cast xe ô tô, đặc biệt là ở quy mô 1:64.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Mô hình sản xuất, Đồ chơi thương hiệu, Đồ chơi xe hơi và xe tải.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Parachuting 2.Đua ngựa 3.Săn bắn 4.Shooting
5.Băc Âu trượt tuyết 6.Nền tảng quần vợt 7.Softball 8.Kickball
1.parachuting, 2.đua-ngựa, 3.săn-bắn, 4.shooting, 5.băc-âu-trượt-tuyết, 6.nền-tảng-quần-vợt, 7.softball, 8.kickball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Kevin Coles với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Majorette) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share