Kyudo

Rate me now!
2.10

 
Kyudo Image:
Kyudo
 
 

Kyudo

Kyudo , Nhật Bản bắn cung, Kyūdo, Kyudo, Kyuudou
(gendai budō). Đó là ước tính rằng có khoảng nửa triệu kyūdō môn của ngày hôm nay.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: bắn cung, Làm, Gendai budo, Nhật Bản võ thuật.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Speed Skating 2.Nhắm mục tiêu vào lĩnh vực 3.Football (bóng đá) 4.Cricket
5.Iaijutsu 6.Gaelic Vật 7.Sudoku 8.Buzkashi
1.speed-skating, 2.nhắm-mục-tiêu-vào-lĩnh-vực, 3.football-(bóng-đá), 4.cricket, 5.iaijutsu, 6.gaelic-vật, 7.sudoku, 8.buzkashi

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Marshall Astor với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Kyudo) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share