Kitesurfing

Rate me now!
2.80

 
Kitesurfing Image:
Kitesurfing
 
 

Kitesurfing

Kitesurfing , Kite lướt, Kitesurf, Kitesurfer, Kitesurfers, Kite lướt, Kyteboarding, Parasurfing
Kitesurfing, kiteboarding, sử dụng năng lượng gió để thả một rider qua các nước trên một surfboard nhỏ hoặc một kiteboard (mà giống như một wakeboard). Nói chung kiteboarding đề cập đến một phong cách riding gọi là miễn phí theo phong cách hay wakestyle nơi như kitesurfing là waveriding theo định hướng.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Không khí thể thao, Boardsports, Kites, Môn thể thao dưới nước.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Miễn phí hoạt động 2.Một ngày Quốc tế 3.Checkers 4.Chạy
5.Ball cầu lông 6.Khai thác sức đua 7.Đường hockey 8.Dodge đĩa
1.miễn-phí-hoạt-động, 2.một-ngày-quốc-tế, 3.checkers, 4.chạy, 5.ball-cầu-lông, 6.khai-thác-sức-đua, 7.đường-hockey, 8.dodge-đĩa

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Henning Leweke với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Kitesurfing) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share