Kite chiến đấu

Rate me now!
2.45

 
Kite chiến đấu Image:
Kite chiến đấu
 
 

Kite chiến đấu

Kite chiến đấu , Fighting kite, Kite chiến, Kite chiến đấu
Fighter diều là diều được sử dụng cho các môn thể thao của kite chiến đấu. Kite các quốc gia mà chiến đấu là đặc biệt nổi tiếng, bao gồm Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan và Hàn Quốc.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Kites.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Diplomacy 2.Aikido 3.Polo 4.Parkour
5.Đua thuyền rồng 6.Alpine trượt tuyết 7.Toe đấu vật 8.Javelin
1.diplomacy, 2.aikido, 3.polo, 4.parkour, 5.đua-thuyền-rồng, 6.alpine-trượt-tuyết, 7.toe-đấu-vật, 8.javelin

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Orin Zebest với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Kite chiến đấu) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share