Kenjutsu

Rate me now!
2.15

 
Kenjutsu Image:
Kenjutsu
 
 

Kenjutsu

Kenjutsu , Nhật Bản swordsmanship, Kenjitsu, Kenjutu, Kenzyutu, Ken jutsu
Kenjutsu (剣术, Kenjutsu) là tiếng Nhật chuyên môn võ nghệ thuật trong việc sử dụng tiếng Nhật gươm.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Nhật Bản swordsmanship, Koryu bujutsu, Thể dục thể thao tại Nhật Bản.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Ice đua 2.Squash quần vợt 3.Bodybuilding 4.Nhẫn vẫn còn
5.Nước polo 6.Mountaineering 7.Tumbing 8.Hillclimbing
1.ice-đua, 2.squash-quần-vợt, 3.bodybuilding, 4.nhẫn-vẫn-còn, 5.nước-polo, 6.mountaineering, 7.tumbing, 8.hillclimbing

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Andy với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Kenjutsu) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share