Hydroplane đua

Rate me now!
2.15

 
Hydroplane đua Image:
Hydroplane đua
 
 

Hydroplane đua

Hydroplane đua
Hydroplane đua (còn được gọi là thủy đua) là một môn thể thao liên quan đến đua hydroplanes trên hồ và sông. Nó là một môn thể thao phổ biến spectator trong một vài quốc gia.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Motorboat đua.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Tiếng Anh Pleasure 2.Mô hình Aerobatics 3.Long jump 4.Bơi nghệ thuật
5.Arena Football 6.Trượt băng 7.Hiện đại pentathlon 8.Núi unicycling
1.tiếng-anh-pleasure, 2.mô-hình-aerobatics, 3.long-jump, 4.bơi-nghệ-thuật, 5.arena-football, 6.trượt-băng, 7.hiện-đại-pentathlon, 8.núi-unicycling

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Matt McGee với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Hydroplane đua) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share