Horseshoes (ném móng ngựa)

Rate me now!
4.20

 
Horseshoes (ném móng ngựa) Image:
Horseshoes (ném móng ngựa)
 
 

Horseshoes (ném móng ngựa)

Horseshoes (ném móng ngựa) , Horseshoes (trò chơi), Móng ngựa pit, Móng ngựa bày
Horseshoes là một trò chơi vui chơi ngoài trời giữa hai người (hoặc hai đội của hai người dân) bằng cách sử dụng bốn horseshoes và hai stakes. Trò chơi là chơi của người chơi xen lượt tossing stakes horseshoes ở trong đất, trong đó có truyền thống được đặt 40 bàn chân (12/19 m) apart. Trò chơi hiện đại, sử dụng một chi tiết stylized U-shaped quầy bar, khoảng hai lần kích thước của một thực tế móng ngựa.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Trò chơi của vật lý kỹ năng, Lawn trò chơi.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Capoeira 2.Tiếng Anh Pleasure 3.Viết tắt theo dõi tốc độ Skating 4.Nhắm mục tiêu vào lĩnh vực
5.Wing Tsun 6.Kabaddi 7.Heptathlon 8.Bóng đá bãi biển
1.capoeira, 2.tiếng-anh-pleasure, 3.viết-tắt-theo-dõi-tốc-độ-skating, 4.nhắm-mục-tiêu-vào-lĩnh-vực, 5.wing-tsun, 6.kabaddi, 7.heptathlon, 8.bóng-đá-bãi-biển

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Eric Kilby với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Horseshoes (ném móng ngựa)) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share