Hopper niệm

Rate me now!
2.50

 
Hopper niệm Image:
Hopper niệm
 
 

Hopper niệm

Hopper niệm , Cloudhopper, Cloud hopper, Hàng bóng
Đáp hopper bóng (hoặc đơn giản chỉ hopper) là một doanh nghiệp nhỏ, một người nóng không khí bóng. Không giống như một quy ước nóng không khí bóng nơi những người đi xe bên trong một giá trong giỏ hàng, không có giá trong giỏ hàng trên một hopper bóng.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Bóng bay (máy bay).

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Paragliding 2.Horseshoes 3.Bóng đá 4.Palla
5.Theo dõi cỏ 6.Hoover Ball 7.Danh mục A cricket 8.Tiếng Mông Cổ đấu vật
1.paragliding, 2.horseshoes, 3.bóng-đá, 4.palla, 5.theo-dõi-cỏ, 6.hoover-ball, 7.danh-mục-a-cricket, 8.tiếng-mông-cổ-đấu-vật

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Michael Williams với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Hopper niệm) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share