Hillclimbing

Rate me now!
4.75

 
Hillclimbing Image:
Hillclimbing
 
 

Hillclimbing

Hillclimbing , Hill-leo, Hill climb, Hill climbs, Tốc độ hillclimbing, Tốc độ leo núi
Hillclimbing (còn gọi là đồi leo núi, tốc độ hillclimbing hoặc tốc độ leo núi) là một chi nhánh của motorsport, trong đó trình điều khiển cạnh tranh với đồng hồ để hoàn tất một khóa học uphill. Nó là một trong những hình thức cổ xưa nhất của motorsport, từ đầu tiên được gọi hillclimb đã diễn ra như lâu dài như cách đây 31 tháng một 1897. Các hillclimb tổ chức tại Shelsley Walsh, ở Worcestershire, Anh là lâu đời nhất của thế giới liên tục được phân đoạn motorsport sự kiện vẫn được phân đoạn ban đầu khóa học trên, đã được chạy đầu tiên trong 1905.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Ôtô đua theo loại.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Thể thao kite 2.Quyền anh 3.Bóng chày 4.Aerobatics
5.Bãi biển rugby 6.Slamball 7.T-Ball 8.Ngựa Riding
1.thể-thao-kite, 2.quyền-anh, 3.bóng-chày, 4.aerobatics, 5.bãi-biển-rugby, 6.slamball, 7.t-ball, 8.ngựa-riding

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Craig Howell với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Hillclimbing) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share