Hiện đại pentathlon

Rate me now!
2.20

 
Hiện đại pentathlon Image:
Hiện đại pentathlon
 
 

Hiện đại pentathlon

Hiện đại pentathlon , Hiện đại pentathalon, Hiện đại pentathlete
Pentathlon hiện đại là một môn thể thao thi bao gồm các sự kiện năm, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp gốc của pente, có nghĩa là năm.
Hình ảnh này thuộc về các loại sau: Hàng rào, Cá nhân thể thao, Olympic thể thao.

nhìn cũng tại những hình ảnh tuyệt vời khác:
1.Đường đua 2.Khiêu vũ hiện đại 3.Trapeze 4.Roller Skating
5.Tám banh 6.Boomerang Throw 7.Trick shot 8.Bảy-ball
1.đường-đua, 2.khiêu-vũ-hiện-đại, 3.trapeze, 4.roller-skating, 5.tám-banh, 6.boomerang-throw, 7.trick-shot, 8.bảy-ball

  Image-opedia cloud
Link to this page! - copy the code below:

Những hình ảnh chính thuộc Bob Whitehead với license này. Các hình ảnh mô tả nội dung được dịch từ wikipedia (Hiện đại pentathlon) và cấp giấy phép theo GFDL.
Email Us

Tìm kiếm trang web của chúng tôi:Bookmark and Share